WALL-P
  הוא מוצר עבור אנשים שצריכים לתלות עבודות/דפים על גבי קירות
הסיכות מאפשרות תליה של דפים על קירות מבלי לעשות בהם חורים, זאת על ידי תפיסה עם מגנטים
הסיכות מיוצרות בעבודת יד מעץ בוק, ומגיעות באריזה שכוללת 4 יחידות
Back to Top